Podmínky ochrany osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů | Akvarela Design s.r.o.

Zpracování osobních údajů | Akvarela Design s.r.o.

Jsme společnost Akvarela Design s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, IČO: 19520433. Provozujeme e-shop na webových stránkách www.akvareladesign.cz. Pro poskytování prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno, Příjmení, emailová adresa, informace o poptávaném zboží.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 365 kalendářních dní od naší poslední komunikace.

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefon.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 roků od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@akvareladesign.cz

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • společnosti podílející se na expedici zboží Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČO 61329266
  • společnosti podílející se na expedici plateb (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

Upozorňujeme, že některé z vašich osobních údajů mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména prostřednictvím služby Google Analytics. Tato služba nám pomáhá analyzovat používání našeho webu a může přenášet data na servery umístěné mimo území EU. Zajistíme, že budou dodrženy všechny příslušné právní a bezpečnostní normy, aby byla zajištěna ochrana vašich osobních údajů.

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@akvareladesign.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 739 164 946.

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používání níže popsaných služeb Google a s tím spojené používání souborů cookies probíhá pouze s vaším souhlasem, který si výslovně vyžádáme na začátku vaší návštěvy našich webových stránek.

Google Analytics

Poskytovatel: Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA („Google“)

Popis: Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu analýzy webu spol. Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace ohledně používání těchto webových stránek, vygenerované prostřednictvím cookies, se obvykle přenášejí na server spol. Google v USA a ukládají se tam.

V případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách (_gat._anonymizeIp) dojde v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru napřed ke zkrácení Google IP adresy. Pouze ve výjimečných případech se na server spol. Google v USA přenese celá adresa a až tam dojde ke zkrácení.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude spol. Google používat tyto informace k vyhodnocení používání aplikace, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a dále k poskytování služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu vůči provozovateli webové stránky. IP adresa přenesená prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji spol. Google.

Ukládání cookies lze zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme na to, že v takovém případě nelze plně využít veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho lze zabránit shromažďování údajů generovaných prostřednictvím cookies a souvisejících s užíváním aplikace (včetně Vaší IP adresy) ve spol. Google, jakož i zpracování těchto údajů spol. Google instalací pluginu prohlížeče.

Spol. Google nabízí pro většinu běžných prohlížečů doplněk (add-on) k deaktivaci , který nabízí větší kontrolu toho, které údaje jsou shromažďovány spol. Google ke spuštěným webovým stránkám. Tento doplněk (add-on) sdělí jazyku JavaScript (ga.js) Google Analytics, že nesmí dojí k přenosu žádných informací o používání webové stránky na Google Analytics. Deaktivace doplňku (add-on) pro prohlížeč Google Analytics však nezabrání tomu, aby došlo k přenosu informací na spol. Akvarela Design nebo jiné případně použité služby webové analýzy.

Mimo to chceme upozornit na to, že spol. Google Vaše údaje zpracovává také v USA a řídí se úpravou EU-US Privacy Shield (Štít EU-USA na ochranu soukromí). Pro více informací klikněte zde.